ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

จำเป็นต้องแนบรายชื่อผู้เข้าศึกษาดูงานในระบบด้วยหรือไม่
จำเป็น เนื่องจากต้องใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการของสำนักงานศาลปกครอง
การเดินทางมาศึกษาดูงาน ผู้เข้าศึกษาดูงานสามารถนำรถส่วนตัวมาเองได้หรือไม่
เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายในอาคารศาลปกครองมีจำนวนจำกัด
เพื่อความสะดวกของผู้ศึกษาดูงาน ควรเดินทางมาพร้อมกันเป็นคณะโดยรถบัสหรือรถตู้
ซึ่งทางสำนักงานศาลปกครองจะจัดสำรองพื้นที่ จอดรถให้ล่วงหน้า