รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 213/2561 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองขอนแก่น
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  15 พฤศจิกายน 2561
 • ผู้ฟ้องคดี
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นางสาวดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  30 พฤศจิกายน 2566
 • เวลานัด
  11:00น.- 11:10 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  21 พฤศจิกายน 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 14:10 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี