รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 267/2562 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองภูเก็ต
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  25 ธันวาคม 2562
 • ผู้ฟ้องคดี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าคำราม ขนส่ง 2012
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  28 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  09:30น.- 09:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  8 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 14:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี