รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 42/2564 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองภูเก็ต
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  24 มีนาคม 2564
 • ผู้ฟ้องคดี
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  บริษัท บี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  22 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  10:01น.- 10:01 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  8 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  11:00น.- 11:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี