รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ ส. 16/2561 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองระยอง
 • แผนกคดี
  แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
 • วันที่รับคำฟ้อง
  18 ตุลาคม 2561
 • ผู้ฟ้องคดี
  นายณรงค์ บุปผา
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  27 ธันวาคม 2566
 • เวลานัด
  10:00น.- 11:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  21 พฤศจิกายน 2566
 • เวลานัด
  13:30น.- 15:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี