ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สืบค้นบัญชีนัด

ศาลปกครอง :   
แผนกคดี :   
ประเภทการนัด :   ทั้งหมด
  นั่งพิจารณาคดี
  นั่งไต่สวน
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด

วันที่นัด :    ถึง
หมายเลขคดีดำ :    / เช่น 999/2565
หมายเลขคดีแดง :    / เช่น 999/2565
ชื่อผู้ฟ้องคดี :   
ชื่อผู้ถูกฟ้องคดี :   
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท :   
คำค้นอื่นๆ :  

นัดหมายวันนี้