ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา   
 
         หอสมุดกฎหมายมหาชน  สำนักงานศาลปกครอง
         อาคารศาลปกครอง 120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม. 10210

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถทำหนังสือ ขอเข้าชมพร้อมแจ้งจำนวนผู้เข้าชมถึงเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

          โทรศัพท์            :  021410661 , 021410679 และ 021410680 
          โทรสาร              :  021439842
          เวลาเปิดบริการ     :  07.30 - 17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์  (หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)