ติดต่อเรา

                                                                                   ติดต่อเรา

            กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน
 

          อาคารศาลปกครอง ชั้น 2 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
          (บริเวณชั้น 2 อาคารศาลปกครองฝั่งตรงข้ามห้องสมุดกฎหมายมหาชนติดกับพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองด้านซ้ายมือ)

                  โทรศัพท์         :  0 2141 0662, 0 2141 0682

                  โทรสาร          :   0 2143 9841

                  ภายใน           :   10662, 10682

                  เวลาทำการ    :   08.30 – 16.30 น.