ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ใบอนุญาตมือถือระบบ 4G
ใบอนุญาตมือถือระบบ 4G

          บริษัท Free Mobile ยื่นคำร้องต่อสภาแห่งรัฐขอให้ยกเลิกกฎระเบียบ 2 ข้อ ซึ่งออกเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ว่าด้วยการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการให้ใบอนุญาต 4G โดยทางบริษัทฯ ต้องการร้องคัดค้านข้อเท็จจริงว่าโดยหลักการแล้วกฎระเบียบดังกล่าวเป็นการเรียกร้องให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระเงินโดยทันทีที่รับทราบค่าธรรมเนียมบางส่วนหรือตามจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งสภาแห่งรัฐจะดำเนินการพิจารณา คำฟ้องดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ จึงได้ขอให้ตุลาการในคดีฉุกเฉินแห่งสภาแห่งรัฐทุเลา การบังคับตามกฎระเบียบดังกล่าวในช่วงที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามมาตรา L.521-1 แห่งประมวลกฎหมายปกครอง แต่ตุลาการในคดีฉุกเฉินไม่รับคำฟ้องเนื่องจากไม่ใช่สภาวการณ์เร่งด่วน (หนึ่งในเงื่อนไขหลักในการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง) โดยไม่ต้องพิจารณาแนวทางการตัดสินความถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความเห็นแย้ง และได้พิพากษาว่าบริษัทฯ ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ มากพออย่างรุนแรงฉับพลันตลอดจนผลลัพธ์ที่อาจจะส่งผลกระทบโครงสร้าง การแข่งขันในตลาดซึ่งน่าจะถือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ตุลาการในคดีฉุกเฉินได้ชี้แจงอีกว่าถึงแม้ว่าความสามารถด้านการเงินของบริษัทฯ จะด้อยกว่าผู้ประกอบการเจ้าเก่าแก่ในตลาดมือถือ แต่ไม่ได้หมายความว่า บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นเอกสารสมัครขอรับใบอนุญาตหรือถูกปฏิเสธการเข้าสู่กระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่แบบใหม่แต่อย่างใด 


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 ก.พ. 2559, 15:33 น. | กลับขึ้นด้านบน |