ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สภาแห่งรัฐบนเว็บไซต์ทวิตเตอร์ (Le Conseil d’Etat sur Twitter)
สภาแห่งรัฐบนเว็บไซต์ทวิตเตอร์ (Le Conseil d’Etat sur Twitter)

          จดหมายข่าวกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง สภาแห่งรัฐ-ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์-ศาลปกครองชั้นต้นฉบับไตรมาสที่ 27 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2012
          ปัจจุบันนี้สภาแห่งรัฐได้จัดทำเว็บไซต์ทวิตเตอร์ http://twitter.com/Conseil_Etat ซึ่งสมาชิกสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำวินิจฉัยล่าสุดของสภาแห่งรัฐ การประชุมเสวนาที่จะจัดขึ้น วันนั่งพิจารณาคดีขององค์คณะใหญ่หรือข้อมูลออนไลน์ได้จากเว็บไซต์นี้
          เว็บไซต์ดังกล่าวเปิดตัวเมื่อต้นปี 2555 และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยสมาชิกที่มีมากกว่า 1,600 รายหลังจากที่มีการเปิดใช้เพียงไม่กี่วัน สมาชิกเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานสำคัญๆ ของรัฐ อาทิ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา และสภาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น องค์กรอิสระทางปกครอง เช่น คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการใช้สื่อคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ฯลฯ นักข่าว ทนาย อาจารย์กฎหมายนักศึกษา นอกจากนี้เกือบทุกวันก็จะมีผู้เข้ามาโพสต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
          คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสภาแห่งรัฐได้ที่ http://twitter.com/Conseil_Etat


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 ก.พ. 2559, 15:20 น. | กลับขึ้นด้านบน |