ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วิธีพิจารณาคดีปกครอง

แจ้งคำสั่งศาลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อใด ? (อ่าน 49) [18 พ.ค. 2565]
ไม่แก้ไขคำฟ้องภายในเวลาที่ศาลกำหนด หมดสิทธิไปต่อ !! (อ่าน 85) [29 มี.ค. 2565]
เงินโควิดก็ไม่ได้ ยื่นอุทธรณ์คดีก็ไม่ทัน ! (อ่าน 39) [24 มี.ค. 2565]
ไม่ส่งสำเนาคำฟ้องตามคำสั่งศาล ... มีผลอย่างไร ? (อ่าน 50) [24 มี.ค. 2565]
ยื่นคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ... นับวันที่ประทับตรา ? (อ่าน 50) [21 ก.พ. 2565]
ดำเนิน “คดีปกครอง” ทางอิเล็กทรอนิกส์ง่าย ๆ ได้ที่บ้าน (อ่าน 34) [1 ก.พ. 2565]
อย่าเผลอ ... ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในคำฟ้อง ! (อ่าน 29) [20 ม.ค. 2565]
ต้องส่งมติ ครม. ให้ศาล รธน. วินิจฉัยความชอบหรือไม่ ? (อ่าน 78) [13 ม.ค. 2565]
ยื่นอุทธรณ์อย่างไร ... ให้ศาลรับ ! (อ่าน 22) [26 พ.ย. 2564]
“บุคคลล้มละลาย” มีสิทธิอุทธรณ์คดีปกครองที่ฟ้องอยู่ก่อนหรือไม่ ? (อ่าน 55) [9 ส.ค. 2564]