ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การเลือกตั้ง

ประจำครั่งและปิดเทปกาวหีบบัตร ณ ที่เลือกตั้ง : ขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำให้ถูก !! (อ่าน 56) [3 ก.ย. 2564]
กกต. ไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ... ศาลปกครองตรวจสอบได้หรือไม่ (อ่าน 10) [9 ก.ค. 2562]
การเพิกถอนใบส้มของ กกต. ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองครับ!!! (อ่าน 34) [17 มิ.ย. 2562]
เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ... ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสียหาย (อ่าน 445) [18 ก.ค. 2557]
เหตุใด ? คดีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง /ครองธรรม (อ่าน 89) [24 ม.ค. 2557]
กระบวนการเลือกตั้งไม่ชอบ ... ศาลปกครองเพิกถอนได้หรือไม่ ? (อ่าน 92) [21 มิ.ย. 2555]
ขู่เข็ญ จูงใจ ใช้อิทธิพล ... เป็น "การกระทำอื่นใด" ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หรือไม่ ? (อ่าน 142) [21 มิ.ย. 2555]