ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

เคยเป็นแกนนำชุมนุมและถูกดำเนินคดี ... สอบเป็นตำรวจได้หรือไม่ ? (อ่าน 78) [22 มิ.ย. 2565]
ถูกปลดจากตำแหน่งหัวหน้า ... ขอค่าเยียวยาทางจิตใจได้หรือไม่ ? (อ่าน 52) [2 มิ.ย. 2565]
เพิกถอนการบรรจุครูผู้ช่วย ... จากเหตุร้องเรียนทุจริตการสอบ ! (อ่าน 29) [4 พ.ย. 2564]
เทศบาลไม่ต่อสัญญาพนักงานจ้าง...โดยอ้างเหตุลดค่าใช้จ่าย (อ่าน 32) [4 ธ.ค. 2563]
สั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้...เมื่อหมดความไว้วางใจในการทำงานแล้ว (อ่าน 1155) [10 ก.ค. 2563]
อายุเกิน 60 ปี จะเป็น... อธิการบดี ได้หรือไม่ !? (อ่าน 723) [10 ก.ค. 2563]
สั่งให้ออกจากราชการโดยอาศัยข้อมูลเชิงสถิติ ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ (อ่าน 746) [10 ก.ค. 2563]
ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" ไม่ตรงตามความต้องการของคณะ (อ่าน 87) [18 มิ.ย. 2563]
อายุเกิน 60 ปี ไม่ต้องห้ามเป็นอธิการบดี มรภ. ธนบุรี (อ่าน 50) [27 พ.ค. 2563]
เกษียณอายุราชการ.....เป็นอธิการบดีได้หรือไม่? (อ่าน 215) [7 พ.ค. 2563]