ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

ไม่ใช่คนพื้นที่ ... ฟ้องคดีพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติได้ไหม ? (อ่าน 41) [27 ก.ค. 2565]
แจ้งขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์เลยกำหนด … เวลาไม่ขยาย : ฟ้องคดีได้เมื่อใด ? (อ่าน 27) [1 ก.ค. 2565]
ป่วยโรคซึมเศร้า ... อ้างเป็นเหตุยื่นฟ้องเกินกำหนดเวลาได้หรือไม่ ? (อ่าน 33) [21 เม.ย. 2565]
หน่วยงานไม่คืนทรัพย์ที่ยึดไว้ ... ฟ้องศาลปกครองได้ ไม่มีกำหนดเวลา ! (อ่าน 69) [8 เม.ย. 2565]
ยอมรับสภาพหนี้ มีผลให้อายุความสะดุดหยุดลง !? (อ่าน 7) [29 มี.ค. 2565]
ไม่แก้ไขคำฟ้องภายในเวลาที่ศาลกำหนด หมดสิทธิไปต่อ !! (อ่าน 85) [29 มี.ค. 2565]
ไม่ส่งสำเนาคำฟ้องตามคำสั่งศาล ... มีผลอย่างไร ? (อ่าน 50) [24 มี.ค. 2565]
การใช้สิทธิ “ยื่นคัดค้าน” ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ! (อ่าน 87) [10 มี.ค. 2565]
ยังไม่อุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีฯ … ยังฟ้องคดีต่อศาลไม่ได้ !? (อ่าน 93) [1 มี.ค. 2565]
ผู้ค้าถูกสั่งให้ออกจากอาคารที่อาจไม่ปลอดภัย : ฟ้องคดีอย่างไรให้ถูกต้อง ! (อ่าน 38) [1 ก.พ. 2565]