ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ขอระงับการปรับขึ้นราคาทางด่วน... ในระหว่างการพิจารณาคดี !! (อ่าน 900) [24 ก.พ. 2563]
"บรรเทาทุกข์ชั่วคราว" ให้เข้าออกศูนย์การค้าได้ (อ่าน 1109) [9 ม.ค. 2563]
การทุเลาการบังคับตามกฎและคำสั่งทางปกครอง (อ่าน 90) [9 ต.ค. 2562]
"บรรเทาทุกข์ชั่วคราว" ... หนึ่งในวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา (อ่าน 27) [30 ก.ย. 2562]
ขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ขาดคุณสมบัติประกวดราคา (อ่าน 304) [17 ต.ค. 2560]
ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับ ... เมื่อ "ไม่มี" เหตุอันสมควร (อ่าน 3343) [21 มี.ค. 2559]
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา : มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้ฟ้องคดีขั้นแรก ที่ไม่อาจมองข้าม ! (อ่าน 655) [26 ม.ค. 2559]
ถูกตัดสิทธิเป็นนักกีฬา ... แต่ขอคุ้มครองชั่วคราวให้ลงแข่งก่อนได้มั้ยครับ ! (อ่าน 93) [23 มิ.ย. 2558]
คุ้มไม่คุ้ม...ดูยังไง ? (อ่าน 54) [1 ต.ค. 2555]
หยุด ! สะพานข้ามทางรถไฟ ... ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 66) [4 ก.ค. 2555]