ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

ปักเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าเอกชน ... ต้องไม่เดือดร้อนเกินสมควร ! (อ่าน 19)   [27 ก.ค. 2564]
การนับอายุและภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ! (อ่าน 40) [12 ก.ค. 2564]
ต้องร่วมรับผิด ... เพราะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุไม่คัดค้านว่าไม่ใช่การเสนอ 2 ราคา ! (อ่าน 27) [5 ก.ค. 2564]
นายก อบต. หลุดจากตำแหน่ง … เพราะรู้เห็นการโกงไฟหลวง ! (อ่าน 21) [28 มิ.ย. 2564]
หน่วยงานจัดซื้อไม่ถูกระเบียบ ไม่เป็นเหตุปฏิเสธชำระเงิน ! (อ่าน 48) [21 มิ.ย. 2564]
ต้องพ้นจากตำแหน่ง...เพราะช่วยแก้ปัญหาลูกบ้าน “แต่กลับทะเลาะวิวาทเสียเอง” (อ่าน 62) [7 มิ.ย. 2564]
เกือบต้องรับผิด…จากเหตุแจกเสื้อในงานประเพณีท้องถิ่น (อ่าน 66) [7 มิ.ย. 2564]
ถมดินรุกล้ำทางสาธารณะ : ผู้ใช้ทางฟ้องได้ ไม่มีกำหนดเวลา ?! (อ่าน 6) [31 พ.ค. 2564]
สร้างถนนคอนกรีตฯ ... เกินแนวเขตที่ดินอุทิศ : ทายาทมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ! (อ่าน 11) [24 พ.ค. 2564]
อบต. สั่งซื้อผ้าห่มกันหนาวด้วยวาจา ... มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 16) [24 พ.ค. 2564]