ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

ผิดฐานทุจริต ต้องมีเจตนา ! (อ่าน 45) [27 ก.ค. 2565]
เรียกเงินผู้ประสบภัยร้อยละ 5 : ต้องมาพ้นจากตำแหน่ง เพราะแพ้ภัยตัวเอง ! (อ่าน 7) [7 ก.ค. 2565]
ไม้หวงห้าม (ต้นยางนา) หักทับบ้านพัง ... ใครกันรับผิด ? (อ่าน 76) [22 มิ.ย. 2565]
ไม่ต่อสัญญาจ้างทั้งที่ผลงานดี ... เพื่อรับสมัครคนใหม่ได้หรือไม่ ? (อ่าน 75) [25 พ.ค. 2565]
ผิดนัดชำระหนี้ เพราะกรรมการตรวจรับงานนานถึง 39 วัน !! (อ่าน 58) [21 เม.ย. 2565]
การใช้สิทธิ “ยื่นคัดค้าน” ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ! (อ่าน 87) [10 มี.ค. 2565]
บัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านเจ้าปัญหา... เพราะมีหมึกซึมทับช่องกาหมายเลขผู้สมัคร ! (อ่าน 53) [6 ม.ค. 2565]
ผู้นำท้องถิ่นจ้างลูกทำงาน ... ต้องหลุดจากตำแหน่งทุกกรณีหรือไม่ ? (อ่าน 49) [23 ธ.ค. 2564]
การแสดงเจตนาของราษฎร...ที่เข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 61) [9 ธ.ค. 2564]
ทำสวนหย่อมทับทางสาธารณะ ... เจ้าหน้าที่ต้องสั่งรื้อถอน ! (อ่าน 75) [2 ธ.ค. 2564]