ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

บัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านเจ้าปัญหา... เพราะมีหมึกซึมทับช่องกาหมายเลขผู้สมัคร ! (อ่าน 53) [6 ม.ค. 2565]
ผู้นำท้องถิ่นจ้างลูกทำงาน ... ต้องหลุดจากตำแหน่งทุกกรณีหรือไม่ ? (อ่าน 51) [23 ธ.ค. 2564]
การแสดงเจตนาของราษฎร...ที่เข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 13) [9 ธ.ค. 2564]
ทำสวนหย่อมทับทางสาธารณะ ... เจ้าหน้าที่ต้องสั่งรื้อถอน ! (อ่าน 67) [2 ธ.ค. 2564]
ไม่แจ้งความบกพร่องจนงานแล้วเสร็จ : ปฏิเสธไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่ได้ ! (อ่าน 36) [26 พ.ย. 2564]
ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง ... เพราะรับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ ! (อ่าน 39) [11 พ.ย. 2564]
เพิกถอนการบรรจุครูผู้ช่วย ... จากเหตุร้องเรียนทุจริตการสอบ ! (อ่าน 31) [4 พ.ย. 2564]
ฝังกลบขยะไม่ถูกหลัก ... ต้นข้าวข้างเคียงตาย : ชดใช้ค่าเสียหายด้วย ! (อ่าน 27) [15 ต.ค. 2564]
ละเลยต่อหน้าที่ : ไม่สูบสิ่งปฏิกูลให้...เพราะไม่มาแจ้งด้วยตนเอง ! (อ่าน 70) [7 ต.ค. 2564]
ชนะเลือกตั้ง แต่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน... เพราะแจกเสื้อเป็นเหตุ สังเกตได้ !! (อ่าน 24) [23 ก.ย. 2564]