ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การพัสดุ

ต้องร่วมรับผิด ... เพราะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุไม่คัดค้านว่าไม่ใช่การเสนอ 2 ราคา ! (อ่าน 41) [5 ก.ค. 2564]
วันที่หลักประกันซองมีผลใช้บังคับ ... เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูล ! (อ่าน 9) [5 ก.ค. 2564]
เกิดเหตุลักซองประมูลราคา ... ต้องยกเลิกการประกวดราคาหรือไม่ ? (อ่าน 69) [23 มี.ค. 2564]
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน...เพราะผัดผ่อนไม่ยอมเข้าทำสัญญาภายในกำหนด (อ่าน 50) [29 ม.ค. 2564]
ซื้อเก้าอี้ราคาสูง ... เพราะไม่จัดส่งประกาศสอบราคาตามระเบียบ !! (อ่าน 879) [10 ก.ค. 2563]
ซื้อเก้าอี้ราคาสูง...เพราะไม่จัดส่งประกาศสอบราคาตามระเบียบ !! (อ่าน 917) [9 มี.ค. 2563]
ลง "รูปและชื่อ" ผู้บริหารท้องถิ่นบนปกหนังสือ : กรรมการตรวจรับพัสดุต้องรับผิดหรือไม่ ? (อ่าน 889) [9 มี.ค. 2563]
ฟ้องขอให้ชำระ "ค่าบริการ" e-Auction อยู่ในอำนาจของศาลใด? (อ่าน 54) [20 ธ.ค. 2562]
มีรูปสมาชิกสภาท้องถิ่นในหนังสือเรียน...กรรมการตรวจรับฯ ต้องรับผิดหรือไม่? (อ่าน 62) [11 ธ.ค. 2562]
รับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬา...โดยไม่มีการแข่งขันจริง (อ่าน 997) [9 ธ.ค. 2562]