ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ที่ดินและการเวนคืน

ที่ดินทำเลเดียวกัน … แต่ได้ค่าทดแทนไม่เท่ากัน เป็นธรรมหรือ !? (อ่าน 89) [27 เม.ย. 2565]
ที่ดินติดถนนสองด้าน แต่ได้ค่าทดแทนเท่าด้านเดียว ... เป็นธรรมหรือ ? (อ่าน 103) [1 มี.ค. 2565]
ยังไม่อุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีฯ … ยังฟ้องคดีต่อศาลไม่ได้ !? (อ่าน 93) [1 มี.ค. 2565]
ทำสวนหย่อมทับทางสาธารณะ ... เจ้าหน้าที่ต้องสั่งรื้อถอน ! (อ่าน 75) [2 ธ.ค. 2564]
ต้องฟ้องคดีเมื่อใด ... หากเจ้าหน้าที่มารังวัดแล้วเงียบหายไม่แจ้งผล ! (อ่าน 15) [20 ต.ค. 2564]
การจดทะเบียนที่ดินถูกเพิกถอน ... ต้องคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือไม่ ? (อ่าน 9) [27 ก.ค. 2564]
โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ต้องตราเป็นกฎหมายเท่านั้น !! (อ่าน 11) [17 พ.ค. 2564]
ใครต้องจัดการกับผู้บุกรุกจัดตั้งตลาดใน “ที่ดินเอกชน” (อ่าน 15) [3 พ.ค. 2564]
แผ่นพับโฆษณาขายบ้าน...ในหมู่บ้านที่ไม่ได้ขออนุญาตจัดสรร : มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 238) [11 มี.ค. 2564]
ระยะเวลาฟ้องคดี ... กรณีเจ้าพนักงานที่ดินไม่ออกโฉนดให้เนื่องจากมีผู้คัดค้าน ! (อ่าน 166) [2 พ.ย. 2563]