ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

รื้อตู้โทรศัพท์ที่ติดตั้งไม่ชอบ ... ต้องแจ้งเตือนก่อนหรือไม่ ? (อ่าน 61) [20 ก.ค. 2565]
ปลูกบ้านบนที่ดินแม่ยาย ... มีสิทธิได้ค่าชดเชยแทนการจัดสรรแปลงอพยพหรือไม่ ? (อ่าน 22) [20 ก.ค. 2565]
ย้ายเสาไฟในที่สาธารณะ ... ไม่กีดขวางทางเข้า – ออก ไม่ละเมิด ! (อ่าน 3) [7 ก.ค. 2565]
หมดสิทธิเรียกค่าสินไหมฯ เพราะออกคำสั่งให้ชดใช้พ้น 10 ปี เพียงวันเดียว ! (อ่าน 10) [1 ก.ค. 2565]
ไม้หวงห้าม (ต้นยางนา) หักทับบ้านพัง ... ใครกันรับผิด ? (อ่าน 76) [22 มิ.ย. 2565]
ถมทรายรุกล้ำที่ดินก่อนเวนคืนฯ ... ทำไม่ได้ : รัฐชดใช้ค่าเสียหายด้วย ! (อ่าน 25) [16 มิ.ย. 2565]
ถูกปลดจากตำแหน่งหัวหน้า ... ขอค่าเยียวยาทางจิตใจได้หรือไม่ ? (อ่าน 52) [2 มิ.ย. 2565]
ปัญหาแนวเขตท่อส่งก๊าซธรรมชาติ … พาดผ่านที่ดินประชาชน ! (อ่าน 16) [5 พ.ค. 2565]
เดือดร้อนเพราะสร้างถนน…แต่ไม่สร้างท่อระบายน้ำ ! (อ่าน 25) [5 พ.ค. 2565]
อนุญาตให้ทำบัตรประจำตัวประชาชน … ทั้งที่มีข้อพิรุธชัดแจ้ง : ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ! (อ่าน 118) [27 เม.ย. 2565]