ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเลย/ล่าช้า

ละเมิด : การกระทำที่ต้องมีผลโดยตรงให้เกิดความเสียหาย ! (อ่าน 51) [18 มี.ค. 2565]
เมื่อสนามกีฬา ... มาพร้อมปัญหาน้ำท่วม ! (อ่าน 55) [10 มี.ค. 2565]
สอนหนังสือเกินชั่วโมงที่กำหนด ... มีสิทธิรับค่าสอนเพิ่มหรือไม่ ? (อ่าน 15) [9 ธ.ค. 2564]
ทำสวนหย่อมทับทางสาธารณะ ... เจ้าหน้าที่ต้องสั่งรื้อถอน ! (อ่าน 75) [2 ธ.ค. 2564]
ต้องฟ้องคดีเมื่อใด ... หากเจ้าหน้าที่มารังวัดแล้วเงียบหายไม่แจ้งผล ! (อ่าน 15) [20 ต.ค. 2564]
ละเลยต่อหน้าที่ : ไม่สูบสิ่งปฏิกูลให้...เพราะไม่มาแจ้งด้วยตนเอง ! (อ่าน 68) [7 ต.ค. 2564]
เพื่อนบ้านจอดรถ-วางของ ขวางทางเข้าบ้าน : เจ้าพนักงานช่วยจัดการด้วย (อ่าน 47) [20 ก.ค. 2564]
ฟ้องขอให้ “แปรสภาพถ้อยคำ” ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นเอกสาร (อ่าน 80) [14 มิ.ย. 2564]
สร้างป้ายใหญ่เกินที่ได้รับอนุญาต ... ตาวิเศษเห็นนะ ! (อ่าน 97) [7 มิ.ย. 2564]
ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ... เพราะไม่แจ้งผล “เบี้ยคนชรา” (อ่าน 28) [31 พ.ค. 2564]