ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วินัย

ผิดฐานทุจริต ต้องมีเจตนา ! (อ่าน 45) [27 ก.ค. 2565]
พ้นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ... เพราะทุจริตเก็บเงินกู้ (SML) (อ่าน 105) [10 พ.ค. 2565]
ส่ง sms ไม่สุภาพให้ผู้ร่วมงาน : อ้างว่าสนิท ผิดวินัยหรือไม่ ? (อ่าน 65) [10 มี.ค. 2565]
ลงโทษลดชั้นผู้ต้องขัง... ต้องมีพฤติการณ์กระทำความผิดที่ชัดเจน ! (อ่าน 4) [23 ก.ย. 2564]
คงความเห็นให้จัดซื้อ ... ทั้งที่รู้แล้วว่าอยู่ในแนวเขตเวนคืน : ต้องโทษทางวินัย !! (อ่าน 72) [2 ส.ค. 2564]
รู้ว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรม ยังนำมาใช้... โทษถึงขั้นไล่ออก ! (อ่าน 84) [12 ก.ค. 2564]
“ขาดราชการ” ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง...ลงโทษได้โดยไม่จำต้องตั้งกรรมการสอบสวน (อ่าน 53) [14 มิ.ย. 2564]
ต้องพ้นจากตำแหน่ง...เพราะช่วยแก้ปัญหาลูกบ้าน “แต่กลับทะเลาะวิวาทเสียเอง” (อ่าน 197) [7 มิ.ย. 2564]
เบิกจ่ายเงินล่าช้า : ไม่ยอมลงนาม...เพราะเอกสารยังไม่ถูกต้อง ! (อ่าน 22) [20 เม.ย. 2564]
ยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านแต่ยอมความกันแล้ว : ขอลดโทษได้ไหม ? (อ่าน 83) [23 ก.พ. 2564]