ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ...โอนให้แก่กันได้หรือไม่ ? (อ่าน 12)   [10 ส.ค. 2565]
ผิดฐานทุจริต ต้องมีเจตนา ! (อ่าน 45) [27 ก.ค. 2565]
เรียกเงินผู้ประสบภัยร้อยละ 5 : ต้องมาพ้นจากตำแหน่ง เพราะแพ้ภัยตัวเอง ! (อ่าน 28) [7 ก.ค. 2565]
เคยเป็นแกนนำชุมนุมและถูกดำเนินคดี ... สอบเป็นตำรวจได้หรือไม่ ? (อ่าน 78) [22 มิ.ย. 2565]
ผลของการย้ายชื่อบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน เพื่อหวังผลคะแนน ! (อ่าน 63) [9 มิ.ย. 2565]
เมื่อเจ้าบ้านเดิมเสียชีวิต ใครมีสิทธิเป็นเจ้าบ้าน ! (อ่าน 133) [2 มิ.ย. 2565]
ดับฝันอะพาร์ตเมนต์คุณป้า : เปลี่ยนบ้านเป็นหอพัก ต้องได้รับอนุญาตก่อน ! (อ่าน 84) [25 พ.ค. 2565]
พ้นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ... เพราะทุจริตเก็บเงินกู้ (SML) (อ่าน 105) [10 พ.ค. 2565]
อนุญาตให้ทำบัตรประจำตัวประชาชน … ทั้งที่มีข้อพิรุธชัดแจ้ง : ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ! (อ่าน 118) [27 เม.ย. 2565]
โฆษณาเกินเวลา … เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ !? (อ่าน 67) [8 เม.ย. 2565]