ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
Requesting the Construction Suspension and Submitting the Environmental Impact Assessment Report
Requesting the Construction Suspension and Submitting the Environmental Impact Assessment Report

Pursuant to the Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment on Projects, Undertakings, or Operations Required to Provide
an Environmental Impact Assessment Report and Rules, Procedure, and Conditions in Providing an Environmental Impact Assessment Report, dated 16th June B.E. 2552,
any building which was located by a riverside has to submit the Environmental Impact Assessment (EIA) report. In addition, riverside in this Notification only means
the ground along either side of a river not including areas near a river. In this case,
a fresh market and OTOP shopping center was not located by the riverside. Therefore, the project was not subjected to submit the EIA report. The Supreme Administrative Court affirmed the decision of the Administrative Court of First Instance holding that the Defendants did not have to submit such report and they did not neglect their duties.
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 4 พ.ย. 2563, 09:54 น. | กลับขึ้นด้านบน |