ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

อ่านรายละเอียดตามเอกสารประกอบ