ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

รู้ลึก รู้ไกล ไปกับ สวว. (ปีที่ 6 เล่ม 2) เมษายน-มิถุนายน 2564

เรื่องเด่น
- การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน
- กฎหมายที่ตัดอำนาจศาลปกครอง
- โปรแกรมตุลาการอัจฉริยะ
- ข้อมูลส่วนบุคคลกับระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
- สิทธิที่จะซ่อม (Right to Repair)


เอกสารประกอบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 ส.ค. 2564, 10:36 น. | กลับขึ้นด้านบน |