ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเกี่ยวกับการรับสภาพความรับผิดในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครองและข้อสังเกต
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเกี่ยวกับการรับสภาพความรับผิดในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครองและข้อสังเกต

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่ โดยมีศาลปกครองเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ คดีพิพาทที่เกิดจากการกระทำทางปกครองไม่ว่าจะเป็นคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลด้วยกันเอง
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 13 มี.ค. 2560, 08:49 น. | กลับขึ้นด้านบน |