ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
แง่คิดในการพิจารณาคดีปกครองที่เกี่ยวกับ "ประโยชน์สาธารณะ"
แง่คิดในการพิจารณาคดีปกครองที่เกี่ยวกับ "ประโยชน์สาธารณะ"

สังคมและสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและมีความเปลี่ยนแปลงอยุ่เสมอ กฎหมายซืึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมสังคมจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่แพ้กัน การพัฒนากฎหมายอาจเกิดขึ้นเพื่อทำให้เกิดควาทันต่อสมัยกาลโดยการตรากฎหมายใหม่ๆ ขึ้น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะบังคับใช้
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 27 ก.พ. 2560, 14:48 น. | กลับขึ้นด้านบน |