ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองพิทักษ์สิทธิข้าราชการ : ค่ารักษาพยาบาลโรคกระดูกและข้อ (ครองธรรม)
ศาลปกครองพิทักษ์สิทธิข้าราชการ : ค่ารักษาพยาบาลโรคกระดูกและข้อ (ครองธรรม)

      ทันที...ที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักงานศาลปกครอง กรณีศาลปกครอง พิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎของกระทรวงการคลัง
ที่ห้ามข้าราชการใช้สิทธิเบิกจ่ายยาในกลุ่มยา SYSADOA (กลูโคซามีน คอนดรอยตินซัลเฟต และไดอะเซอเรน) และกลุ่มยาเข้าข้อบรรเทาอาการ
ข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ยังความดีใจให้กับผู้ป่วยโรคดังกล่าวที่ใช้สิทธิข้าราชการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะในราย ข้าราชการบํานาญและข้าราชการผู้มีพ่อแม่เป็นผู้สูงอายุที่มกจะมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับ
โรคดังกล่าว เรื่องนี้ หลายๆ ท่านอาจจะประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบโดยตรงเลยละครับ...
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 4 ก.พ. 2559, 15:52 น. | กลับขึ้นด้านบน |