ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 5 ก.ค. 2564 | กลับขึ้นด้านบน |