ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารฯ
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารฯ


      1. กรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร โดยระบุข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน ท่านสามารถขอรับแบบคำขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง หรือสามารถ download แบบคำขอข้อมูลข่าวสารได้ที่นี่
      2. ยื่นแบบคำขอ ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
      3. เจ้าหน้าที่พิจารณาแบบคำขอ ที่ได้รับและจัดเตรียมเอกสาร จากนั้นจะแจ้งให้ผู้ขอเข้ามารับเอกสารด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ขอไม่สะดวกเข้ามารับเอกสารด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเอกสารแทนได้
      4. รูปภาพผังขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 10 ส.ค. 2561 | กลับขึ้นด้านบน |