ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
ให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 120 ตามประกาศสำนักงานศาลปกครองฯ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
รายงานตัวในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ตามเวลาและสถานที่ที่สำนักงานศาลปกครองกำหนด
และบรรจุเข้ารับราชการในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

(สำหรับเวลาและสถานที่บรรจุเข้ารับราชการจะแจ้งให้ทราบในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 
ผ่านทางกลุ่ม LINE “ปฐมนิเทศ64”)

ดาวน์โหลดหนังสือ/แบบตอบรับการรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการ/
กำหนดการรายงานตัว/แนวทางการเตรียมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
>> คลิก <<
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 0 2141 0780 (ในวันและเวลาราชการ)

 

วันทีประกาศข่าว: 10 ก.ย. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบภาคความเห...
1 ก.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบและมีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัด...
10 ส.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ...
30 ก.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเข้ารับ...
27 ก.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การกำหนดหัวข้อวิสัยทั...
15 ก.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง พนักงาน...
29 มิ.ย. 2564อ่านต่อ