ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองสงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15 คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

     เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” ให้แก่ นายมิตร สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15 คณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ โครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 กลุ่มที่ 1 อีกทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การเข้าร่วมการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบการประชุมทางจอภาพ” โดยนางสาวสรินยา หยีสมันอาหลี เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ ณ ห้องพิจารณาคดี 2 อาคารศาลปกครองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ข่อมูลและภาพข่าว สำนักงานศาลปกครองสงขลา

 

วันทีประกาศข่าว: 26 พ.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวา...
27 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ