ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองอุบลราชธานี จัดอบรมหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

        เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่รัฐ เผยแพร่ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม นางมณีวรรณ กองบุญมา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรม และนายตรีทศ นิโครธางกูร รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี กล่าวนำก่อนการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย และคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
        สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง รวมทั้งส่งเสริมให้เข้าถึงบทบาทของศาลปกครองมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 800 คน

ข้อมูลและภาพข่าว สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

วันทีประกาศข่าว: 12 พ.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองสงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15 คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเพชรบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ตรวจติดตามความก้าวหน...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การเสวนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครอง กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวข้อ การดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูลของคณะกรรมก...
24 พ.ค. 2565 อ่านต่อ