ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครองให้กับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม
"การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครองให้กับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

เพื่อที่สำนักงานศาลปกครองจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประเมินผล ปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครองให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ร่วมตอบแบบสอบถามฯ โดยคลิกที่ >> https://forms.gle/Ef5joS8gmb1q5eRq5 <<
สำนักงานศาลปกครอง ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้
จัดทำโดย  สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง

 

วันทีประกาศข่าว: 18 มี.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองสงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15 คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเพชรบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ตรวจติดตามความก้าวหน...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การเสวนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครอง กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวข้อ การดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูลของคณะกรรมก...
24 พ.ค. 2565 อ่านต่อ