ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
เข้าร่วม "โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564"
ระหว่างวันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง กลุ่มไลน์ และ Microsoft Teams 

4 กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลักที่ 1    เปิดบ้านศาลปกครอง 
กิจกรรมหลักที่ 2    รู้จักศาลปกครอง
กิจกรรมหลักที่ 3    เข้าใจคดีปกครองและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
กิจกรรมหลักที่ 4    ศึกษาดูงานและรับประกาศนียบัตร

สมัครได้ที่  https://bit.ly/3DFE4BG  ตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน  2564 

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครฯ คลิก
ดาวน์โหลดกำหนดการฯ คลิก

วันทีประกาศข่าว: 26 ต.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวา...
27 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วม...
24 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการต...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่...
20 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที...
17 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ