ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั้งที่ 1 หัวข้อ ฟังพี่เก่า เล่าเรื่องใหม่ : เปิดมุมมองเพื่อก้าวต่อไปของสำนักงานศาลปกครอง

        วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ได้มีการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวย
ความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั้งที่ 1 หัวข้อ ฟังพี่เก่า เล่าเรื่องใหม่ : เปิดมุมมองเพื่อก้าวต่อไปของสำนักงานศาลปกครอง ในรูปแบบการเสวนาโต๊ะกลม เพื่อรับฟังทรรศนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex สำหรับสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบการประชุมผ่านจอภาพ โดยผลของการสัมมนาในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานของสำนักงานศาลปกครอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะนายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่
ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการรับฟังผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex และระบบการประชุมผ่านจอภาพ

ข้อมูลโดย วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง 

วันทีประกาศข่าว: 11 ต.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองยะลาได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คดีปกครองและกระบวนพิจารณาคดีปกครองในกิจกรรม จิบกาแฟย...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม...
14 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎร...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ