ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค 5 ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายเมธี ชัยสิทธิ์ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
พร้อมรองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ และผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ
นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5 และ นายกัมปนาท วงษ์นรา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค 5 
ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่

วันทีประกาศข่าว: 8 ต.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองยะลาได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คดีปกครองและกระบวนพิจารณาคดีปกครองในกิจกรรม จิบกาแฟย...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม...
14 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ