ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประธานศาลปกครองสูงสุดและรองประธานศาลปกครองสูงสุด (นายวิษณุ วรัญญู) ส่งแจกันดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐเกาหลี

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้จัดงานวันชาติสาธารณรัฐเกาหลี ในรูปแบบออนไลน์
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ในโอกาสนี้ ประธานศาลปกครองสูงสุดและรองประธานศาลปกครองสูงสุด (นายวิษณุ วรัญญู)
ได้ส่งแจกันดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย 

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักการต่างประเทศ

วันทีประกาศข่าว: 6 ต.ค. 2564







ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองยะลาได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คดีปกครองและกระบวนพิจารณาคดีปกครองในกิจกรรม จิบกาแฟย...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม...
14 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ