ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รองประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้แทนศาลปกครองสูงสุดไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ

        เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 สภาแห่งรัฐเบลเยียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM เวลา 13.00 น. (ตรงกับเวลาในประเทศไทย เวลา 18.00 น.) จากกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยศาลปกครองสูงสุดไทย ในฐานะกรรมการดำเนินงานของสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในโอกาสนี้ ประธานศาลปกครองสูงสุดโปรดมอบหมายให้นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้แทนศาลปกครองสูงสุดไทยเข้าร่วมการประชุมในวัน และเวลาดังกล่าว 

วันทีประกาศข่าว: 1 ต.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองยะลาได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คดีปกครองและกระบวนพิจารณาคดีปกครองในกิจกรรม จิบกาแฟย...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม...
14 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ