ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองยะลา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อแสดงว่าศาลปกครองยะลาได้บริหารจัดการคดีบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ตามโครงการความร่วมมือบริหารจัดการคดีคงค้างสะสมของศาลปกครองชั้นต้น

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ อธิบดีศาลปกครองยะลา พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองยะลา
และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองยะลา ได้ร่วมถ่ายภาพเพื่อความยินดี เนื่องในโอกาสที่ศาลปกครองยะลา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อแสดงว่าศาลปกครองยะลาได้บริหารจัดการคดีบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ตามโครงการความร่วมมือบริหารจัดการคดีคงค้างสะสมของศาลปกครองชั้นต้น ณ อาคารศาลปกครองยะลา

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองยะลา

วันทีประกาศข่าว: 1 ก.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่า...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
การประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
7 ก.ย. 2564 อ่านต่อ