ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

วันทีประกาศข่าว:ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเ...
7 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
การสัมมนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครอง กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หัวข้อ ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน...
5 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุด ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณ...
4 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ...
3 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565...
2 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565...
2 ส.ค. 2565 อ่านต่อ