ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 14 ม.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

การสัมมนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครองกับกรมที่ดิน หัวข้อ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ภายใต้โครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำ...
14 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจ...
10 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แ...
1 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด มอบสารอวยพรปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 ...
31 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น จัดกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี พ.ศ 2564...
29 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง นำพานพุ่มดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...
28 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ