ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงเมื่อ 3 ส.ค. 2564, 20:16น.

ศาลปกครองกำหนดมาตรการการให้บริการประชาชน โดยปรับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 30) ระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2564 และยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล โดยเน้นการใช้ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์

ศาลปกครองกำหนดมาตรการการให้บริการประชาชน โดยปรับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 30) ระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2564 และยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล โดยเน้นการใช้ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ล่าช้าหรือหยุดชะงัก

วันที่ประกาศข่าว 3 ส.ค. 2564  |  อ่าน 693   |  ดูรายละเอียดข่าว