ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference)

          สำนักงานศาลปกครองได้จัดสัมมนา เรื่อง “การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference) ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองที่มีอำนาจ หรือได้รับมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. และในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 53 คน และได้รับเกียรติจาก นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายอนนท์  อดิเรกสมบัติ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง นายวุฒิชัย ไทยเจริญ รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง และนายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการสัมมนา
          ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาในการนำความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีปกครองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ราชการต่อไป


นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
พร้อมด้วยนายอนนท์  อดิเรกสมบัติ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
นายวุฒิชัย ไทยเจริญ รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
และนายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ

นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ

ข้อมูลและภาพข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 9 ก.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองยะลาได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คดีปกครองและกระบวนพิจารณาคดีปกครองในกิจกรรม จิบกาแฟย...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม...
14 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ