ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้จัดการประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของ สปป.ลาว ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM โดยมีนายบุนขวาง ทะวีสัก รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยนายคูน ผาสุก หัวหน้าคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ผู้พิพากษา และผู้ที่จะปฏิบัติงานในคณะศาลปกครอง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว
          ในโอกาสนี้ นายสุชาติ มงคลเลิศลพ ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด และประธานอนุกรรมการบริหารศาลปกครองดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองและศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายสมชาย เอมโอช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และอนุกรรมการบริหารศาลปกครองดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ และนายฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมฝ่ายไทยในการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “การเขียนคำพิพากษาศาลปกครอง” และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ตามคำเชิญของศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว 

 

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักการต่างประเทศ

วันทีประกาศข่าว: 7 ก.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองยะลาได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คดีปกครองและกระบวนพิจารณาคดีปกครองในกิจกรรม จิบกาแฟย...
15 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม...
14 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา...
11 ต.ค. 2564 อ่านต่อ