ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาด

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19 )
เจ้าพนักงานบังคับคดีของสำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง จึงงดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดในนัดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทุกคดี ตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในนัดวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้กำหนดนัดวันขายทอดตลาดในครั้งต่อไป เจ้าพนักงานบังคับคดีจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามประกาศที่แนบ เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒
1. ขายทอดตลาดที่ดินตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยการจำนองติดไป คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 559/2549

download (2.01KB)

ขนาดของที่ดิน1 งาน 29 4/10 ตารางวา (หนึ่งงานยี่สิบเก้าเศษสี่ส่วนสิบตารางวา))
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี1,616,200 บาท
ที่ตั้งทรัพย์ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ขายทอดตลาดที่ดินตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยการจำนองติดไป คดีศาลปกครองขอนแก่น หมายเลขแดงที่ 327/2551

download (2.9KB)

ขนาดของที่ดิน10 ไร่ 22 ตารางวา
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี804,400 บาท
ที่ตั้งทรัพย์ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยไม่มีภาระผูกพัน คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 2198/2558

download (2.8KB)

ขนาดของที่ดิน16.5 ตารางวา
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี1,254,120 บาท
ที่ตั้งทรัพย์แขวงบางแวก เขตเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยปลอดการจำนอง คดีศาลปกครองสูงสุด คำสั่งที่ อ.249/2553

download (3.12KB)

ขนาดของที่ดิน18 ตารางวา
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี990,000 บาท
ที่ตั้งทรัพย์แขวงสายไหม เขตเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5. ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยไม่มีภาระผูกพัน คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 1923/2554

download (2.65KB)

ขนาดของที่ดิน1 งาน
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี6,005,700 บาท
ที่ตั้งทรัพย์ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
6. ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยปลอดการจำนอง คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 440/2558

download (3.03KB)

ขนาดของที่ดิน18 ตารางวา
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี849,440 บาท
ที่ตั้งทรัพย์แขวงท่าแร้ง เขตเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7. ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยปลอดการจำนอง คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 2393/2560

download (5.24KB)

ขนาดของที่ดิน1 งาน 98 ตารางวา
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี2,121,000 บาท
ที่ตั้งทรัพย์ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
8. ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยการจำนองติดไป คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 1793/2549

download (2.98KB)

ขนาดของที่ดิน50.3 ตารางวา
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี1,602,400 บาท
ที่ตั้งทรัพย์ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
9. ขายทอดตลาดที่ดินโดยไม่มีภาระผูกพัน คดีศาลปกครองสูงสุด คำสั่งที่ อ.640/2560

download (4.39KB)

ขนาดของที่ดินแปลงที่ 1) 4 ไร่ แปลงที่ 2) 1 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี512,000 บาท, 151,050 บาท
ที่ตั้งทรัพย์ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
10. ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยการจำนองติดไป คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 894/2551

download (3.8KB)

ขนาดของที่ดิน20 ตารางวา
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี1,020,000 บาท
ที่ตั้งทรัพย์แขวงบางชัน เขตเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
11. ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยปลอดการจำนอง คดีศาลปกครองนครราชสีมา หมายเลขแดงที่ 296/2552

download (3.04KB)

ขนาดของที่ดิน15 ตารางวา
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี2,500,000 บาท
ที่ตั้งทรัพย์แขวงบางลำภูล่าง เขตเขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
12. ขายทอดตลาดที่ดินตามต้นฉบับโฉนดที่ดินโดยการจำนองติดไป คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 877/2560

download (3.51KB)

ขนาดของที่ดิน2 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา
ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี817,600 บาท
ที่ตั้งทรัพย์ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง