คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร Information Operations (IO) 6 คณะ ตามกลุ่มภารกิจ

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร Information Operations (IO) 6 คณะ ตามกลุ่มภารกิจ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 20 ธ.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์...
2 ธ.ค. 2565 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร เพิ่มปร...
1 ธ.ค. 2565 อ่านต่อ
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 48 ปี ...
28 พ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดการบรรยายทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...
25 พ.ย. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง นำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวร...
25 พ.ย. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2518 (CU18)...
25 พ.ย. 2565 อ่านต่อ