ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำนักงานศาลปกครอง

บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำนักงานศาลปกครอง

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
1 พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 353 2 ปี 30 พ.ค. 2566 250
2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 36 2 ปี 13 มี.ค. 2567 9
พนักงานราชการศาลปกครอง
ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
3 พนักงานธุรการ (บุคคลทั่วไป) 30 2 ปี 30 ก.ย. 2567 3
4 เลขานุการประจำองค์คณะ 115 2 ปี 24 ก.พ. 2566 72
5 พนักงานเดินหมาย 9 2 ปี 30 ก.ย. 2567 3
6 พนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 2 ปี 30 ก.ย. 2567 1
7 พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 2 ปี 30 ก.ย. 2567 2
ข้าราชการรับโอน
ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ