“สิ่งแวดล้อม” คืออะไร ใครรู้บ้าง?
“สิ่งแวดล้อม” คืออะไร ใครรู้บ้าง?

สิ่งแวดล้อม” คืออะไร ใครรู้บ้าง?


บทความอันดับที่ 1
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบถึงนิยามความหมายของสิ่งแวดล้อมอย่างคร่าวๆ 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป 
ผู้เขียน : วัชระ เพชรพรหมศร อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ

    

ที่มารูป :http://naturalpatriot.org/2007/11/08/economic-growth-is-the-opiate-of-the-people/
http://hanksthinktank.com/evolution-or-revolution

 

       มนุษย์เราเคยถามตัวเองมั้ยว่า พวกเราอยู่บนโลกมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรกัน หลายคนอาจจะตอบเพียงว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีความรู้สึกนึกคิดมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ขึ้นมาช่วยเหลือให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวและสะดวกสบายมากขึ้น

      

ที่มารูป :http://www.conorpacific.com
http://3c2y.goldnet.ca/content/page/sustainable
http://www.paranoiamagazine.com/vulcanearth.html

 

เป็นเช่นนั้นจริงหรือ
          แล้วสิ่งรอบข้างรายล้อมเรา ไม่ว่าจะเป็นอากาศ ท้องทะเล ภูเขา ลำธาร ป่าไม้ แม่น้ำ ห้วยหนองคลองบึงต่างๆ ล่ะ หายไปไหนเสียหรือ ทั้งๆ ที่มันถือกำเนิดอยู่คู่กับโลกมายาวนาน กว่ามนุษย์เราเสียอีก
มันมีประโยชน์ต่อเราหรือไม่ หรือมันเป็นแค่วัตถุชิ้นหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาประดับโลกของเราเอาไว้เล่นๆหาได้สลักสำคัญอะไรแท้แล้วคงไม่เป็นเช่นนั้น แต่นั่นล่ะสิ่งเหล่านั้นถูกเรียกกันว่า “สิ่งแวดล้อม” มันอยู่คู่มนุษย์เรามาตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์ หรืออาจมีก่อนที่จะมีมนุษย์เสียอีก มนุษย์ต่างพึ่งพาอาศัยมันในการดำรงชีพ และหากโลกนี้ไม่มีบรรดาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ มนุษย์หรือสัตว์ก็มิอาจดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ได้งั้นเรามาลองดูสิ “สิ่งแวดล้อม” ที่ว่าสำคัญนักสำคัญหนามันคืออะไรกันแน่ แล้วก็มีอะไรกันบ้าง

          สิ่งแวดล้อม” ของมนุษย์โลกเราอาจจะแบ่งได้เป็นสองอย่างง่ายๆ คือ สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งมีชีวิต อย่างเช่น พืชและสัตว์ต่างที่เห็นๆ กันอยู่อีกอย่างก็คือ สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตจิตใจ สามารถแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีก เป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นพวกอาคารสถานที่ต่างๆ ถนนหนทาง วัดวาอาราม ฯลฯ ส่วนอีกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นอากาศ หรือทิวทัศน์รอบๆตัวเรา ภูเขา ทะเล แม่น้ำ ชายหาด ป่าไม้ ฯลฯ

   
​ที่มารูป :http://www.amitbhawani.com/career/environmental-science-degree
ที่มารูป :http://www.uwo.ca/enviro/undergraduate/UgradScience.html

 

ที่มารูป :http://www.texasfreeway.com/houston/photos/downtown/downtown_houston_pt0.shtml
http://www.cranfield.ac.uk/cds/esg/index.html
http://www.free-extras.com/images/amazon_river_scenery-12262.htm
http://www.kriyayoga.com/wallpapers/widescreen_wallpapers/ocean_view_scenery/ocean_view_widescreen_wallpapers.html

 


ที่มารูป :http://www.citypictures.org/r-north-america-151-canada-195-birds-eye-view-of-toronto-canada-2292.htm

 

          อาจจะพูดได้ว่า แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบเรา ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งนั้น ฉะนั้นแล้ว ความสำคัญของเจ้า “สิ่งแวดล้อม”จึงมากมายเหลือคณานับเชียวล่ะ จนแทบจะกล่าว ได้ว่า มนุษย์เราไม่มีทางอยู่ในโลกใบนี้ได้ หากปราศจากเจ้าสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึง และเจ้าสิ่งแวดล้อมเองก็คงจะอยู่ไม่ได้อีกเช่นกัน ถ้าหากมนุษย์เราไม่ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น เพื่อมนุษย์เราจะได้ใช้สอยมันได้นานๆ

ที่มารูป :http://www.sciencephoto.com/media/159286/enlarge
http://hanksthinktank.com/evolution-or-revolution
http://gogreenliving.org/tag/environmental-issues

 

     

ที่มารูป : http://kids.niehs.nih.gov/justice.htm
http://www.theage.com.au/articles/2004/09/14/1094927582771.html

 

            แต่นั่นแหละ ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้ว มีเลือดเนื้อ มีชีวิตจิตใจ ย่อมมีกิเลสตัณหาและความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง แม้จะรู้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในโลกนี้มีประโยชน์และควรค่าแก่การหวงแหนดูแล แต่ก็มีมนุษย์อีกบางจำพวก
ที่เห็นประโยชน์ของตัวเองสำคัญกว่าประโยชน์ของส่วนรวม รวมทึ้งสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์เสียจนเสียหายยับเยินเกินกว่าที่จะนำกลับมาสู่สภาพปกติได้
          ถือเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์ที่กำลังทำร้ายตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยหารู้ไม่การทำลายสิ่งแวดล้อมเปรียบแล้วก็เหมือนการฆ่าตัวตายของมนุษย์เรานั่นเอง แต่หากมองโลกในยุคปัจจุบันแล้ว ก็น่าเห็นใจมนุษย์เราเช่นกัน เมื่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัดและร่อยหรอลงทุกที แต่ประชากรโลกยิ่งเพิ่มขึ้นทุกขณะ จนอัตราส่วนของมนุษย์เรากับทรัพยากรที่มีอยู่ไม่สมดุลกัน

ที่มารูป : http://amazingdata.com/human-environmental-problems-could-mean-new-geological-age/
http://www.coalcampmemories.com/environmentalconcerns.html
http://www.topnews.com.sg/content/25354-navi-mumbai-airport-will-get-final-clearance-about-month-s-time
http://www.greenport.com/news101/europe/eu-ports-seek-greater-legal-certainty-on-environmental-issues
http://www.wedding-deep.com/2011/05/09/macys-department-store-wedding-registry/

 

         จึงไม่ใช่เรื่องประหลาดใจอะไรนัก หากจะพบว่าปัจจุบันนี้ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ จะถูกมนุษย์เรานำมาใช้สอยใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็นการบุกหักร้างถางพงเพื่อนำที่ดินมาเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน การก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามบิน ท่าเทียบเรือ อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า ศูนย์ราชการ ฯลฯ

   

ที่มารูป : http://www.vocnederland.org/tag/environmentally-friendlyhttp://www.decogalore.com/2010/10/03/green-living-for-environmentally-friendly-changes/

        แต่นั่นแหละ มนุษย์จะใช้เหตุผลเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างทั้งหมดในการเข้าไปทำลายสภาพแวดล้อมไม่ได้ แต่ควรทำแต่พอดี พอเพียง พองาม ไม่ใช่ทำเพื่อสะสมหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินตัวจนเกิดผลเสีย
แก่มนุษย์คนอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของในทรัพยากรเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

ที่มารูป : http://www.genderacrossborders.com/category/pakistan/page/2/

          หากมองในอีกด้านหนึ่ง การที่มนุษย์สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งขึ้นมา ดังนั้นแล้ว จึงเป็นภาระหน้าที่ของมนุษย์อีกต่อไป ที่จะต้อง เฝ้าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นที่ตนเองสร้างขึ้นให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
         “มนุษย์” กับ “สิ่งแวดล้อม” จึงไม่สามารถแยกกันอยู่ได้โดยลำพัง ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตราบนานเท่านานมนุษย์เราก็จำต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ตราบใดที่เราทำลายสิ่งแวดล้อมให้ผุพังจนสูญสลายหายไปหมด หรือปล่อยปละละเลยสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพเสื่อมทรามทรุดโทรม มันก็ไม่ต่างกับมนุษย์เรากำลังฆ่าตัวตายนั่นเอง!

ที่มารูป : http://www.123rf.com/photo_6987489_the-earth-is-dying.html

 

 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 25 ก.พ. 2559, 16:12 น. | กลับขึ้นด้านบน |