ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
คำพิพากษาสิ่งแวดล้อมต่างประเทศที่น่าสนใจ
คำพิพากษาสิ่งแวดล้อมต่างประเทศที่น่าสนใจ

สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ของรัฐ : บทเรียนจากคำพิพากษาของศาลสูงแห่งมาลายา (มาเลเซีย)

ใน ค.ศ. 1996 ศาลสูงแห่งมาลายา (High Court of Malaya) ได้มีคำวินิจฉัยคดี Kajing Tubek v. Ekran Bhd (1996) ซึ่งเป็นคดีสิ่งแวดล้อมที่แสดงถึงความสำคัญของสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของรัฐ โดยในเดือนกันยายน ค.ศ. 1993 คณะรัฐมนตรีสหพันธรัฐแห่งมาเลเชีย (Federal Cabinet of Malaysia) ได้อนุมัติแผนการก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ในเขตมลรัฐซาราวัก ครอบคลุมพื้นที่ 69,640 เฮคเตอร์ เพื่อเป็นแหล่ง จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วประเทศ โครงการนี้รู้จักกันในชื่อ “Bakun Hydroelectric Project” (Bakun HEP) โจทก์ทั้งสามเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ก่อสร้างและอ้างว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวจะทำลายอาคารบ้านเรือน ป่าไม้ และที่ดินทำกิน ซึ่งรวมถึงวิถีการดำรงชีวิตที่โจทก์ทั้งสามเคยมีอยู่อย่างปกติสุขลงอย่างสิ้นเชิง


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้โอกาสในเรื่องทรัพยากรน้ำ และการอนุรักษ์น้ำ ของรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา

สภานิติบัญญัติของรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ได้ผ่านพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้โอกาสในเรื่องทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์น้ำแล้ว พระราชบัญญัติฉบับใหม่เป็นที่คาดหวังว่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำ ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในรัฐออนตาริโอ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การฟ้องคดีแบบกลุ่มว่าด้วยเรื่องสิทธิตามจารีตประเพณีของชนพื้นเมือง เพื่อคุ้มครองพื้นที่ป่าดิบชื้นในมาเลเซีย

ชุมชนพื้นเมืองในมาเลเซีย (Penan community of Ba Jawi) โดยการสนับสนุนและช่วยเหลือขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน Bruno Manser Fund ได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อบริษัทตัดลากไม้ซุง Samling และรัฐบาลแห่งรัฐ Sarawak ประเทศมาเลเซีย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ศาลสูงสุดอินเดีย (Supreme Court of India)Subhash Kumar v. State of Bihar (AIR 1991 SC 420)

ผู้ถูกร้องโต้แย้งว่าบริษัทดังกล่าวและคณะกรรมการควบคุมมลพิษของรัฐพิหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพแล้วในการป้องกันมลภาวะทางน้ำ และ ผู้ร้องนำคดีมาร้องต่อศาลด้วยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหาใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะไม่


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คดี Oposa : การใช้สิทธิฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมแทนคนรุ่นหลัง ทำได้ด้วยหรือ?

ผู้ร้องเป็นกลุ่มเยาวชนชาวฟิลิปปินส์ มีคำร้องต่อศาลโดยความยินยอมของผู้ปกครองทั้งในนามของตัวเอง และในฐานะตัวแทนของคนรุ่นอนาคตที่ยังไม่ถือกำเนิด (generations yet unborn) โดยร้องร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อระบบนิเวศฟิลิปปินส์ (Philippine Ecology Network Incorporated)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
แสดงข้อมูล
รายการต่อหน้า